MERITVE

Zaradi pomanjkljivosti  standardov za tanke reflektivne izolacije, proizvajalec Aluthermo že  od začetka sodeluje z znanstvenimi institucijami v sklopu dokazovanja realnih lastnosti svojih  produktov.

Pragmatičen pristop

V nasprotju z meritvami izgub pri kondukciji, neprimernimi za tanko reflektivno izolacijo in katere se izražajo z teoretično vrednostjo R (toplotna upornost), se Aluthermo osredotoča na dejanske lastnosti  različnih tipov  izolacij na konkretni osnovi; merjenje porabe energije.

Pristop je zelo preprost: primerjava količine energije za vzdrževanje konstantne temperature (21°C) v izoliranem prostoru;  prostor izoliran z  izolacijo Aluthermo  in prostor izoliran z »tradicionalno« izolacijo v zimskih razmerah.

Že od leta 2008, pred vsemi testi, je CIM UK zaključil: “Manjša poraba energije je potrebna za vzdrževanje ciljne temperature 21°C v  prostoru, izoliranem z Aluthermo Quattro v primerjavi s tradicionalno izolacijo z 200 mm stekleno volno… “ (199/ r1, Junij 2008)

V procesu razvoja nove izolacije Optima® je Aluthermo sodeloval z belgijskim laboratorijem ELIOSYS*.

Namen je bil testirati skupine izolacijskih produktov Aluthermo® v smislu primerjave, ne samo medsebojne, ampak tudi z drugimi produkti, prisotnimi na trgu.

Meritve Aluthermo

ELIOSYS je pripravil specifično strešno konstrukcijo (1), izolirano z Aluthemo Quattro® (2), Aluthermo Optima® (3) in stekleno volno ( λ 0.040 W/m.K) (4).

Konstrukcija je bila postavljena v vremensko komoro, izpostavljeno zimskim temperaturam -5°C, 0°C in 5°C, in ogrevana po principu konvekcije za vzdrževanjem konstante temperature  21°C. Izmerili in primerjali so količino energije, potrebne za vzdrževanje notranje temperature.

Številke in rezultati

Rezultati so prikazani v grafu:

Graf Aluthermo

Končni rezultati

ELIOSYS je dokazal, da je Aluthermo Quattro® 8% manj učinkovit kot 200 mm steklena volna (λ 0,040W/m.K) pri temperaturi +5°C, pri nižjih zunanjih temperaturah (0°C in -5°C) pa 9% oziroma približno 13% bolj učinkovit.

Za Aluthermo Optima® je ELIOSYS dokazal, da je pri temperaturah med -5°C do +5°C, potrebne manj energije za vzdrževanje konstantne temperature (21°C). Pri zunanji temperaturi +5°C je Aluthermo Optima®  14% bolj učinkovita kot 200 mm steklena volna (λ 0,040W/m.K), pri temperaturi 0°C in -5°C se razlika poveča do 29%.

Potrebno je tudi poudariti, da je poraba energije pri Aluthermo Quattro ® in Optima ®  konstantna pri vseh testiranih temperaturah, v nasprotju  s stekleno volno, pri kateri so odstopanja tudi do 22%.

Glede na dokazano je zaključek jasen; tanka reflektivna izolacija Aluthermo® izraža v realnih zunanjih pogojih boljše lastnosti kot debelejša konvencionalna izolacija.

Naložite si študijo:

Aluthermo Quattro

Aluthermo Optima